Kulturkritikk

Tannhäuser I: Estetiserende kulturanmelderi

Posted in Kritikk, Opera by meisingset on mars 13, 2010

I Aftenposten anmelder Ingrid Røynesdal Tannhäuser. Røynesdal er en ypperlig skribent, som har skrevet for Minerva og bidratt med kritiske blikk på kulturmakten (les kronikken Giskes disipler).

Anmeldelsen av Tannhäuser fortsetter i Aftenpostens tradisjonsrike historie med estetiserende anmeldelser, særlig når det gjelder opera.

Er det dumt? Vel, i hvert fall antyder det at mye av potensialet i operafortolkningen ignoreres, og det signaliserer Røynesdal selv. Hun åpner med å mene at oppsetning fremstår: «faktisk både som nærværende og aktuell.» Altså aktuell. Videre erklærer hun at: «Herheims versjon løfter opp et mye større register av spørsmål og temaer.»

Altså: Tannhäuser, i Herheims versjon, tar opp og bearbeider flere aktuelle spørsmål og temaer. Men hvilke er dette? Er det multikulturalisme, er det privatlivets fred, kanskje fordeling mellom rik og fattig? Kanskje er det mer overordnet, som den etiske spenningen mellom det gode og det onde? Problematiseres totalitære tendenser i dag (via Frelsesarmeen)?

Pressebilde Den Norske Opera og Ballett.

Det får vi aldri vite. Resten av anmeldelsen handler om regigrep, metareferanser, estetiske løsninger, ensembelets prestasjoner, korets betydning og dirigent Christian Badeas egenskaper og samspill med orkesteret. Vi får vite at oppsetningen er «en oppsiktsvekkende og først og fremst svært visuell oppsetning».

Er det dumt at vi ikke får en mer inngående kjennskap til temaene? Ja! En av operaens hovedutfordringer er å nå et nytt og bredere publikum. Da må den makte å aktualisere sin kulturarv overfor vår samtid, og da trengs kritikere som bidrar til den formidlingsjobben.

Alternativet er (som jeg har skrevet om før) at operaen fremstår som «åndsfattig», et rent estetisk prosjekt for en elite, og dermed blir også de enorme offentlige overføringene mindre legitime. Ikke at jeg holder Røynesdal ansvarlig for dette, men som en del av en trend fungerer anmeldelsen hennes som et godt eksempel.

Nå skal jeg selv se Tannhäuser 24. mars, så blir det spennende å se selv hvilke aktuelle temaer og problemstillinger den tar opp (derfor kalles dette innlegget Tannhäuser I, det kommer et Tannhäuser II siden).

Da er «Tannhäuser II: Skuffende tam» publisert, du leser den her.

Reklamer

Avatar: Den sterke, følsomme kvinnen

Posted in Film by meisingset on mars 13, 2010

Skriver om Avatar og Paranormal Activity på Minerva, kritiserer filmenes syn på kjønn: http://www.minerva.as/2010/01/11/drømmen-om-den-sterke-følsomme-kvinnen/

Foto: "OfficialAvatarMovie's photostream" på Flickr.

Lite utdrag: «Resultatet er at både Avatar og Paranormal Activity er innholdsmessig svært enkle og opererer med reduktive forståelser av kjønn. De etterlyser mer kvinnelighet, følsomhet, forståelse og økologisk bevissthet i motsetning til den maskuline aggresjon og arroganse som (skal vi tro filmene) preger verden i dag. Slike enkle budskap bidrar dessverre mer til fordumming enn opplysning.»